Виктор И.

  • by

 

Индивидуалните сесии кои ги води Снежана Билко ми беа од огромна помош во мојата трансформација на една подобра личност. Имав проблем со дисциплината во мојот живот и се чувствував многу безволно. Не можев да си ги поставам своите цели и да истраам кон патот до нивно остварување. Снежана има премногу пријателски однос и се постави на начин како вистински личен животен тренер и со тоа ми помогна да ги откријам моите слабости на мојата личност. Станав многу подисциплиниран, ја добив онаа волја за живот која долго време за жал ја немав. Овие индивидуални сесии ги посетував неколку месеци и после тоа цело патување мојот живот се измени затоа што самиот се соочив со сите мои слабости и започнав со работа на нив. Станав една многу посмирена личност за разлика од претходно. На сите препорачувам да ги посетат овие индивидуални сесии за личен раст и развој затоа што знам колкави придобивки имав јас од нив и знам колку ќе им помогнат.

Виктор И.